Več kot 15 let

obstoja podjetja

Letna 100 %

pozitivna rast podjetja

Več kot 400 izdelkov

lastne blagovne znamke

Preko 2,000

poslovnih partnerjev